• Utama
  • Ketua Pegawai Maklumat CIO

Ketua Pegawai Maklumat CIO

MOHD HARRIS BIN MD RODZI
PENOLONG PEGAWAI DAERAH

Pejabat Daerah Dan Tanah Batang Padang

35000 Tapah

Perak

Tel: 05-4011963  (Ext 25)

Faks: 05-40113588

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  1. Membantu Pejabat Daerah Dan Tanah Batang Padang dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
  2. Menentukan keperluan keselamatan ICT;
  3. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT serta pengurusan risiko dan pengauditan;
  4. Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Pejabat Daerah Dan Tanah Batang Padang.

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.