• Utama
  • Maklumat Korporat
  • Pengenalan
  • Pentadbiran Daerah

Pentadbiran Daerah

 

 

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

1) Mengawal dan mentadbir belanja mengurus supaya sumber yang ada dapat dibelanjakan dengan lebih berkesan dan memberi faedah yang maksima kepada pelanggan dan kakitangan.

2) Mengurus personel kakitangan pentadbiran Daerah dan Tanah dari segi perkhidmatan dan kebajikan serta mengujudkan personel yang cekap, bersih dan amanah dan seterusnya melahirkan kakitangan yang berwibawa, bertanggungjawab dan cemerlang.

3) Melancar dan melaksanakan kempen-kempen dan projek-projek yang berkaitan dengan dasar dan keperluan semasa Daerah, Negeri dan Negara.

4) Memproses, melulus, mengeluar dan memeriksa premis lesen di bawah enakmen Panggong dan Tempat Hiburan Awam 1936, Akta 103, Akta Duti Hiburan 1953 (semakan 1973), Akta Eksais 1976, Lesen Arak dan Tuak dan Lesen Penulis Rayuan.

5) Mengutip hasil semaksima mungkin yang di peruntukan di bawah Enakmen dan Akta di para 2.4 dan mengutip pelbagai hasil sewa pejabat, rumah kerajaan, pajak gadai dan Sijil Kerakyatan.

6) Mengurus rancangan perumahan Awam, kutipan ansuran bulanan dan tunggakan peminjam.

7) Mengurus majlis rasmi kerajaan dan lain-lain.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

1) Mengenalpasti, merancang dan melaksanakan keperluan projek-projek pembangunan luar bandar bagi mengalakkan pertumbuhan ekonomi.

2) Merancang, menyelaras dan mengawal projek pembangunan secara keseluruhan agar dapat dilaksanakan dalam masa yang ditetapkan.

3) Berusaha untuk mengadakan projek-projek yang boleh memberikan hasil dan pulangan yang positif kepada masyarakat luar bandar.

4) Menyediakan ruang dan peralatan yang boleh meningkatkan kualiti peniaga kecil dan industri kampung serta menyediakan kemudahan peniaga kecil di lokasi yang strategik

5) Melaksanakan projek-projek ahli parlimen dan adun serta projek-projek kecil luar bandar yang diluluskan oleh Pembangunan Negeri.

6) Merancang dan melaksanakan projek-projek pembangunan bagi mempertingkatkan taraf hidup penduduk luar bandar agar terkeluar dari kemiskinan.
 

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.