• Utama
  • Maklumat Korporat
  • Pengenalan
  • Pentadbiran Tanah

Pentadbiran Tanah

BAHAGIAN PENTADBIRAN TANAH

1) Merancang dan melaksanakan Pembangunan Tanah.

2) Memungut dan menguatkuasakan pembayaran cukai tanah, lain-lain bayaran dan pengambilan balik tanah serta pelupusan tanah.

3) Menerima dan memproses permohonan pembahagian harta pesaka kecil

4) Pengeluaran sijil pengesahan butir-butir tanah

5) Menyediakan laporan tanah, merekodkan maklumat tanah dan penguatkuasaan undang-undang tanah.
 

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.